مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده اشخاص حقیقی جهت دریافت کارت بازرگانی

اشخاص حقیقی برای تشکیل پرونده با هدف دریافت کارت بازرگانی باید مدارک زیر را تهیه کنند:

 1. درخواست صدور كارت بازرگانی
 2. تصویر مدرك تحصیلی (حداقل دیپلم)
 3. تصویر كارت ملی
 4. تكمیل یک برگ فرم عضویت اتاق (فارسی و انگلیسی)
 5. تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی
 6. تكمیل 2 برگ فرم مشخصات بازرگانی
 7. اصل و تصویر فرم بانك مبنی بر حسن اعتبار بانكی
 8. تكمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرف ها و تصویر كارت بازرگانی به انضمام نامه كتبی از معرف ها مبنی بر تایید سابقه تجاری بیش از 3 سال (دارندگان مدارك دانشگاهی و همچنین دارندگان مجوز تولید از یكی از وزارتخانه های تولیدی نیاز به معرف ندارند)
 9. اصل و تصویر فرم تعهدنامه دریافت كارت بازرگانی و تصدیق امضای متقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی
 10. دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی كه به گواهی اداره ثبت شركت ها رسیده باشد
 11. اصل و تصویر گواهی پلمب دفاتر از اداره ثبت شركت ها
 12. اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه
 13. 5 قطعه عكس 4×3
 14. تصویر از تمامی صفحات شناسنامه متقاضی و رویت اصل آن (2 سری)
 15. تصویر كارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن
 16. تصویر از تمامی صفحات سند مالكیت شش دانگ یا ارائه اجاره نامه محضری محل كار
 17. اصل و تصویر فیش های واریزی مربوط.

مدارک اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی نیز برای تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی باید مدارک زیر را فراهم کنند:

 1. تكمیل 3 برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق
 2. تكمیل 5 برگ فرم مشخصات بازرگانی
 3. اصل و تصویر فرم بانكی مبنی بر حسن اعتبار بانكی
 4. تصویر مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)
 5. تصویر کارت ملی
 6. اصل و تصویر فرم تعهد نامه دریافت كارت بازرگانی و تصدیق امضای منقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی
 7. اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی كه به تایید اداره ثبت رسیده باشند
 8. اصل و تصویر گواهی پلمب دفاتر از اداره ثبت شركت ها
 9. اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه
 10. چهار قطعه عكس 4*6
 11. تصویر تمامی صفحات شناسنامه (سن متقاضی حداقل 18 سال تمام) و رؤیت اصل
 12. تصویر كارت پایان خدمت یا تصویر معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رؤیت اصل آن
 13. كپی از كلیه صفحات سند مالكیت ششدانگ، یا ارائه اجاره نامه مخصوص محل كار.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *