مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده اشخاص حقیقی جهت دریافت کارت بازرگانی

اشخاص حقیقی برای تشکیل پرونده با هدف دریافت کارت بازرگانی باید مدارک زیر را تهیه کنند:

 1. درخواست صدور كارت بازرگانی
 2. تصویر مدرك تحصیلی (حداقل دیپلم)
 3. تصویر كارت ملی
 4. تكمیل یک برگ فرم عضویت اتاق (فارسی و انگلیسی)
 5. تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی
 6. تكمیل 2 برگ فرم مشخصات بازرگانی
 7. اصل و تصویر فرم بانك مبنی بر حسن اعتبار بانكی
 8. تكمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرف ها و تصویر كارت بازرگانی به انضمام نامه كتبی از معرف ها مبنی بر تایید سابقه تجاری بیش از 3 سال (دارندگان مدارك دانشگاهی و همچنین دارندگان مجوز تولید از یكی از وزارتخانه های تولیدی نیاز به معرف ندارند)
 9. اصل و تصویر فرم تعهدنامه دریافت كارت بازرگانی و تصدیق امضای متقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی
 10. دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی كه به گواهی اداره ثبت شركت ها رسیده باشد
 11. اصل و تصویر گواهی پلمب دفاتر از اداره ثبت شركت ها
 12. اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه
 13. 5 قطعه عكس 4×3
 14. تصویر از تمامی صفحات شناسنامه متقاضی و رویت اصل آن (2 سری)
 15. تصویر كارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن
 16. تصویر از تمامی صفحات سند مالكیت شش دانگ یا ارائه اجاره نامه محضری محل كار
 17. اصل و تصویر فیش های واریزی مربوط.

مدارک اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی نیز برای تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی باید مدارک زیر را فراهم کنند:

 1. تكمیل 3 برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق
 2. تكمیل 5 برگ فرم مشخصات بازرگانی
 3. اصل و تصویر فرم بانكی مبنی بر حسن اعتبار بانكی
 4. تصویر مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)
 5. تصویر کارت ملی
 6. اصل و تصویر فرم تعهد نامه دریافت كارت بازرگانی و تصدیق امضای منقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی
 7. اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی كه به تایید اداره ثبت رسیده باشند
 8. اصل و تصویر گواهی پلمب دفاتر از اداره ثبت شركت ها
 9. اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه
 10. چهار قطعه عكس 4*6
 11. تصویر تمامی صفحات شناسنامه (سن متقاضی حداقل 18 سال تمام) و رؤیت اصل
 12. تصویر كارت پایان خدمت یا تصویر معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رؤیت اصل آن
 13. كپی از كلیه صفحات سند مالكیت ششدانگ، یا ارائه اجاره نامه مخصوص محل كار.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *