شرایط لازم برای دریافت کارت بازرگانی

ماده ۱۰ «آیین نامه مقررات صادرات و واردات» مصوب 1373 مقرر کرده است که اشخاص حقیقی ایرانی برای گرفتن کارت بازرگانی باید حداقل ۲3 سال تمام سن داشته باشند. همچنین، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه برای مردان ضروری است.

داشتن 3 سال سابقه فعالیت های تجاری یا تولیدی هم لازم است. البته این سابقه باید به تایید 2 نفر از دارندگان کارت بازرگانی برسد یا اینکه فرد مجوز تولیدی داشته باشد که یکی از وزارتخانه مرتبط صادر کرده باشد.

داشتن محل کسب (متناسب با رشته فعالیت)، ثبت شرکت اعم از ملکی یا استیجاری، دارا بودن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی و نیز حساب جاری معتبر نزد یکی از بانک های عامل کشور از دیگر شرایطی است که اشخاص حقیقی برای دریافت کارت بازرگانی باید داشته باشند.

نداشتن اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه، عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب و نداشتن محکومیت کیفری هم از دیگر شرایط لازم برای این کار است. در ضمن، هر شخص، اعم از حقوقی و حقیقی، نمی تواند بیش از یك كارت بازرگانی داشته باشد.

اشخاص حقیقی غیرایرانی نیز برای گرفتن کارت بازرگانی در کشور ما باید همه این شرایط را داشته باشند، مگر کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه. البته داشتن پروانه کار و اقامت معتبر نیز برای این افراد لازم است.

ثبت تغییرات شرکت ها

ثبت تغییرات شرکت ها

همه ی شرکت هایی که در اداره ثبت شرکت ها به صورت قانونی به ثبت می رسند پس از مدتی ممکن است نیاز به تغییراتی در شرکت خود داشته باشند که برای انجام این تغییرات باید صورتجلسه تغییرات را در مجامع شرکت تنظیم کنند و سپس در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند .

انواع تغییرات شرکت عبارتند از : تغییر نام ، تغییر آدرس ، افزایش/کاهش سرمایه ،تغییر موضوع فعالیت ، الحاق به موضوع فعالیت ، تغییر در سهامداران و …

لازم به ذکر است که در ثبت شرکت همه چیز قابلیت تغییر را دارد به جز نوع شرکت .

 

خدمات ثبت شرکت و ثبت برند باما

در ایران ، چه کسانی می توانند اقدام به ثبت شرکت نمایند؟

1.کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران ثبت شرکت نمایند.
2.دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره،مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.
3.اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% در ایران ثبت شرکت نمایند.
4.چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند.(Joint Venture) به منظور ایجاد اشتغال در ایران،سعی شده است تا این روند در ایران راحت طی گردد. (مدارک لازم گواهی ثبت شرکت+ کپی مدارک هویتی نمایندگان آن ها)

به موجب قانون ثبت شرکت ها :

1-هر شرکتی که در ایران تشکیل می شود و مرکز اصلی آن در ایران است ایرانی محسوب می گردد.
2-شرکت های خارجی که بخواهند در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا اداری فعالیت داشته باشند باید در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند و هرگاه در مهلت هایی که به وسیله ی مراجع قضائی تعیین می شود نسبت به ثبت آن اقدام ننمایند به حکم دادگاه علاوه بر محکومیت به جزای نقدی از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری خواهد شد.
3-حق الثبت شرکت های ایرانی و خارجی برابر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده اشخاص حقیقی جهت دریافت کارت بازرگانی

اشخاص حقیقی برای تشکیل پرونده با هدف دریافت کارت بازرگانی باید مدارک زیر را تهیه کنند:

 1. درخواست صدور كارت بازرگانی
 2. تصویر مدرك تحصیلی (حداقل دیپلم)
 3. تصویر كارت ملی
 4. تكمیل یک برگ فرم عضویت اتاق (فارسی و انگلیسی)
 5. تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی
 6. تكمیل 2 برگ فرم مشخصات بازرگانی
 7. اصل و تصویر فرم بانك مبنی بر حسن اعتبار بانكی
 8. تكمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرف ها و تصویر كارت بازرگانی به انضمام نامه كتبی از معرف ها مبنی بر تایید سابقه تجاری بیش از 3 سال (دارندگان مدارك دانشگاهی و همچنین دارندگان مجوز تولید از یكی از وزارتخانه های تولیدی نیاز به معرف ندارند)
 9. اصل و تصویر فرم تعهدنامه دریافت كارت بازرگانی و تصدیق امضای متقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی
 10. دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی كه به گواهی اداره ثبت شركت ها رسیده باشد
 11. اصل و تصویر گواهی پلمب دفاتر از اداره ثبت شركت ها
 12. اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه
 13. 5 قطعه عكس 4×3
 14. تصویر از تمامی صفحات شناسنامه متقاضی و رویت اصل آن (2 سری)
 15. تصویر كارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن
 16. تصویر از تمامی صفحات سند مالكیت شش دانگ یا ارائه اجاره نامه محضری محل كار
 17. اصل و تصویر فیش های واریزی مربوط.

مدارک اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی نیز برای تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی باید مدارک زیر را فراهم کنند:

 1. تكمیل 3 برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق
 2. تكمیل 5 برگ فرم مشخصات بازرگانی
 3. اصل و تصویر فرم بانكی مبنی بر حسن اعتبار بانكی
 4. تصویر مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)
 5. تصویر کارت ملی
 6. اصل و تصویر فرم تعهد نامه دریافت كارت بازرگانی و تصدیق امضای منقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی
 7. اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی كه به تایید اداره ثبت رسیده باشند
 8. اصل و تصویر گواهی پلمب دفاتر از اداره ثبت شركت ها
 9. اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه
 10. چهار قطعه عكس 4*6
 11. تصویر تمامی صفحات شناسنامه (سن متقاضی حداقل 18 سال تمام) و رؤیت اصل
 12. تصویر كارت پایان خدمت یا تصویر معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رؤیت اصل آن
 13. كپی از كلیه صفحات سند مالكیت ششدانگ، یا ارائه اجاره نامه مخصوص محل كار.

تعریف ثبت شرکت

شرکت از مجموع ۲ یا چند نفر شریک یا سهامدار و یا موسس با هدف های مشترک شکل میگیرد که بر اساس نوع آن، اعضا یا شرکا سود حاصله خود را طبق اساسنامه تقسیم می کنند.

در ایران 7 نوع  ثبت شرکت داریم

برای ثبت شرکت ابتدا هدف خود را مشخص کنید

هر شرکتی برای ثبت شرکت نیاز به نام دارد ، نام شرکت باید شرایط زیر را داشته باشد:

 1. دارای ریشه فارسی باشد یعنی در فرهنگ لغات دهخدا یا معین موجود باشد.
 2. تکراری نباشد و قبلا به ثبت نرسیده باشد. به صورت حروف باشد. سه سیلابی باشد .
 3. از اسامی خاص نباشد .
 4. از اسامی شعرا و دانشمندان و کاشفان معاصر نباشد .
 5. مخالف شئونات اسلامی و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
 6. باعث فریب افکار عمومی نشود .

یک نکته مهم اینکه نام های انتخاب شده ثبت شرکت حتی با سند رسمی قابل انتقال به غیر نمی باشد.

ثبت برند بین المللی

درخواست ثبت برند بین المللی صرفا” از طریق دفاتر مالکیت صنعتی کشورهای عضو سیستم مادرید امکان پذیر بوده و منوط به ثبت برند در کشور مبداء می باشد.

با نگرشي بر تاريخچه كنوانسيون پاريس در خصوص حمايت از مالكيت صنعتي در مي يابيم كه به منظور حمايت از علائم تجارتي در سطح بين المللي، به موجب كنوانسيون مزبور صاحب علامت (شخص حقيقي يا حقوقي) باید بطور جداگانه تعدادي تقاضانامه را به زبانهاي گوناگون در ادارات كشورهاي مختلفِ عضو و با پرداخت هزينه هاي متفاوت و صرف زمان طولاني، توزيع نمايد.

به همين منظور برای تسهيل روند ثبت برند بين المللي و گرفتن حقوق ناشي از آن، تعدادي از كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس، اتحاديه بين المللي را برای حمايت از مالكيت صنعتي در راستاي كنوانسيون مزبور تشكيل داده و در آن سيستم مادريد را به عنوان دستورالعمل ثبت برند بين المللي علائم تجارتي تصويب نمودند.